Strategia na 2016+

dobre decyzje w oparciu o rzetelną
analizę i wsparcie ekspertów

Dowiedz się więcej
Prezes
Zarządu
Dyrektor
Zarządzający
Właściciel
Dyrektor
ds. Strategii
Dyrektor ds.
Rozwoju
Dyrektor ds.
Sprzedaży
Dyrektor
ds. HR
Dyrektor
Finansowy

Pracujemy z firmami, które mierzą się z takimi wyzwaniami jak:brak wspólnego dla kluczowych menedżerów obrazu przyszłości firmy (wizji rozwoju), w tym przemyślanych i skonkretyzowanych kierunków dalszego rozwoju;

zagrożenie osłabieniem tempa rozwoju firmy z powodu niewykorzystania posiadanych możliwości lub nieprzezwyciężenia wewnętrznych barier;

problemy ze skupieniem się na najważniejszych decyzjach i działaniach dla rozwoju biznesu;

trudności z przełożeniem pomysłów rozwojowych na strategię działania i jej wdrożenie;

ograniczone możliwości skonfrontowania swoich planów strategicznych z zewnętrznymi ekspertami.

Nasze doświadczenia w pracy z firmami wykazują, że najczęstsze przyczyny trudności w przygotowaniu strategii leżą w:

niedocenianiu wagi posiadania strategicznej wizji rozwoju;

trudnościach z pełnym zaangażowaniem się w proces przygotowywania strategii;

przeznaczaniu zbyt małej ilości czasu na planowanie rozwoju w stosunku do zajmowania się działaniami operacyjnymi;

niewystarczającej konsekwencji w przeprowadzeniu wszystkich działań niezbędnych do wypracowania dobrej strategii;

nie przekazywaniu odpowiedzialności za przygotowanie i przeprowadzenie procesu planowania specjalistom, mającym doświadczenie w tej dziedzinie, ale zajmowanie się tym samemu w mało efektywny sposób.

Działania


  • Uporządkowanie i opisanie modelu biznesowego - analiza praktyk wewnętrznych poprzez przegląd dokumentów i wywiady z kluczowymi pracownikami.

  • Stworzenie modelu finansowego – zebranie, uporządkowanie i przeanalizowanie historycznych danych finansowych za ostatnie 3 lata (raporty finansowe i obroty na kontach księgowych).

  • Opracowanie rekomendacji działań istotnych z punktu widzenia strategii rozwoju firmy.

Rezultaty


  • Zderzenie ze sobą różnych punktów widzenia członków kadry zarządzającej i uzyskanie wspólnego obrazu na temat sytuacji wewnętrznej firmy.

  • Uporządkowanie danych finansowych w model, umożliwiający formułowanie wniosków dla strategicznego zarządzania firmą.

  • Uzyskanie rekomendacji odnośnie działań, które mogą poprawić efektywność działania firmy.

Skontaktuj się z nami